top of page

Montované domy z ocele

Skladba stien

Neustále sa snažíme zdokonaľovať nielen naše technológie, ale aj naše vedomosti. Do našich stavieb vždy implementujeme najnovšie svetové poznatky o ekologickej výstavbe a využití tenkostennej ocele. Nižšie sa môžete bližšie pozrieť na to, z čoho pozostávajú naše konštrukcie.

STENA S KONTAKTNÝM ZATEPLENÍM

A STRECHA SO ZATEPLENÍM POD VÄZNÍKOM

1. Knauf DIAMANT/RED 15 mm

2. Minerálna vata Akustik Board 27-50 mm

3. Profil predsteny CD/federschiene

4. Fólia Knauf LDS2 + páska Solifit

5. Stĺpik C150/C100

6. Horný profil C150/C100

7. Knauf Akustik Board 150/100 mm

8. Knauf Vidiwall/Topas 12,5mm

9. Kontaktný zatepľovací systém 80-200mm U

(vata, polystyrén)

10. Armovacia vrstva + silikónová omietka

11. Knauf RED 12,5 mm

12. Profil CD 60x27

13. Knauf Akustik Board 100 mm

14. Fúkaná izolácia Knauf Supafil Loft

045 200- 600mm U

15. Strešný príhradový väzník systém

16. Difúzna fólia – poistná hydroizolácia

17. Kontralata 60/40 mm

18. Lata 60/40 mm

19. Krytina

Snímka obrazovky 2022-08-18 o 18.53_edited.jpg

OBVODOVÁ STENA S PREVETRÁVANOU FASÁDOU

1. Knauf DIAMANT/RED 15 mm

2. Minerálna vata Akustik Board 27-50 mm

3. Profil predsteny CD/federschiene

4. Fólia Knauf LDS2 + páska Solifit

5. Stĺpik C150/C100

6. Horný profil C150/C100

7. Knauf Akustik Board 150/100 mm

8. Knauf Vidiwall/Topas 12,5mm

9. Fasádna diagonála

10. Základný fasádny L-profil

11. Knauf Mineral Plus EXT 80-200mm U

12. Knauf Homeseal LDS 0,04

13. Fasádny Z profil + prevetrávaná medzera

14. Fasádny obklad (napr. Knauf Aquapanel, drevo, CETRIS…)

15. Armovacia vrstva 4-6 mm + omietka

Snímka obrazovky 2022-08-18 o 18.59_edited.jpg

STRECHA SO ZATEPLENÍM NAD

KROKVAMI – NA PODKROVIE

1. Knauf DIAMANT/RED 15 mm

2. Minerálna vata Akustik Board 50 mm

3. Profil podhľadu CD

4. Fólia Knauf LDS2 + páska Solifit

5. Krokva C150/C100

6. Knauf Akustik Board 150/100 mm

7. Doska OSB 15 mm

8. Strešná oceľová diagonála

9. Drevená lata 60/60 mm

10. Knauf Mineral Plus EXT 80-200mm U

11. Poistná fólia Knauf Homeseal LDS 0,04

12. Kontralata 60/40mm + prevetrávaná medzera

13. Latovanie 60/40 podľa strešnej krytiny

alebo bednenia

14. Strešná krytina (tašky, plech…)

Snímka obrazovky 2022-08-18 o 19.17_edited.jpg

STROPNÁ KONŠTRUKCIA S NAPOJENÍM

NA OBVODOVÚ STENU

1. Knauf DIAMANT/RED 15 mm

2. Minerálna vata Akustik Board 27-50 mm

3. Profil predsteny CD/federschiene

4. Fólia Knauf LDS2 + páska Solifit

5. Stĺpik C150/C100

6. Horný profil C150/C100

7.Knauf Akustik Board 150/100 mm

8. Knauf Vidiwall/Topas 12,5mm

9. Kontaktný zatepľovací systém 80-200mm U (vata, polystyrén)

10. Armovacia vrstva + silikónová omietka

11. Knauf RED 12,5 mm

12. Profil CD 60x27

13. Knauf Akustik Board 50 mm

14. Knauf Akustik Board 160 mm

15. Priehradový nosník (varianta C profil 200-300mm)

16. OSB doska 2x18 mm

17. Akustická podložka Knauf PTS 20 mm

18. Suchá podlaha Knauf F146 2x12,5 mm (varianta anhydrid)

19. Nášľapná vrstva

20. Dilatačný pásik

Snímka obrazovky 2022-08-18 o 19.10_edited.jpg

MEDZIBYTOVÁ STROPNÁ KONŠTRUKCIA

S NAPOJENÍM NA OBVODOVÚ STENU

1. Knauf DIAMANT/RED 15 mm

2. Minerálna vata Akustik Board 27-50 mm

3. Profil predsteny CD/federschiene

4. Fólia Knauf LDS2 + páska Solifit

5. Stĺpik C150/C100

6. Horný profil C150/C100

7. Knauf Akustik Board 150/100 mm

8. Knauf Vidiwall/Topas 12,5mm

9. Kontaktný zatepľovací systém 80-200mm U (vata, polystyrén)

10. Armovacia vrstva + silikónová omietka

11. Knauf RED 12,5 mm

12. Profil CD 60x27

13. Knauf Akustik Board 50 mm

14. Knauf Akustik Board 160 mm

15. Stropný C-profil 250mm

16. OSB doska 2x18 mm

17. Separačné textílie WOLF 4 mm

18. Akustická doska Wolf PhoneStar 15mm

19. Dvojitá podlahová doska Rigidur E20 - 20mm

20. Nášľapná vrstva

21. Dilatačný pásik

Snímka obrazovky 2022-08-18 o 19.10_edited.jpg

VNÚTORNÁ NOSNÁ STENA

1. Stĺpik C150/C100

2. Pätný profil C150/C100

3. Knauf Akustik Board 150/100 mm

4. Knauf DIAMANT/RED 15 mm

5. Vedenie inštalácií otvormi v profiloch

Snímka obrazovky 2022-08-18 o 19.20_edited.jpg

MEDZIBYTOVÁ NOSNÁ STENA

 

1. Stĺpik C150

2. Pätný profil C150

3. Knauf Akustik Board 150 mm

4. Knauf DIAMANT/RED 15 mm

5. Vedenie inštalácií otvormi v profiloch

6. Rošt predsteny 50 mm z profilov CD/UD na akustických závesoch

7. Knauf Akustik Board 50 mm

8. 2x Knauf Diamant/RED PIANO 12,5 mm

Snímka obrazovky 2022-08-18 o 19.22_edited.jpg
bottom of page